مدرسه طبیعت چیست؟

مدرسه طبیعت در یک پاراگراف

احسان میرزایی - تسهیلگر مدرسه طبیعت طهران - 1395/05/09
مدرسه طبیعت، جاییست که طبیعت آموزگار و معلم کودکان است. اینجا قلمرو کودکان و فضایی ایمن و سلامت برای خلق داستان‌های زیبایِ کودکان ۳ تا ۱۲ ساله است. بستری طبیعی به صورت باغ یا مزرعه تا کودکان بتوانند به کمک حواس پنج‌گانه خود و در تعامل با دیگر کودکان به کشف عناصر طبیعت و درک جهان هستی بپردازند.
کودکان در مدرسه طبیعت آزاد و رها به بازی می‌پردازند. ولی افرادی کارآزموده به نام "تسهیلگر" بدون دخالت در فعالیت ایشان در فاصله‌ای مطمئن در کنارشان هستند.

مدرسه طبیعت چه چیزی نیست؟

سخنرانی دکتر وهاب زاده - بنیان گذار مدارس طبیعت در ایران همایش TEDx Kish 2015

نمونه مدرسه طبیعت در ایران مدرسه وارش - استان گیلان

نمونه مدرسه طبیعت در سوئیس با زیر نویس فارسی


سخن آخر

عبدالحسین وهاب زاده - بنیانگذار مدارس طبیعت در ایران - 1396/09/20
اگر در وهله نخست عشق به طبیعت در نهاد کودکان پرورده شود، خود به دنبال یافتن ریشه‌های تباهی و جلوگیری از آن برخواهند خاست. کودک در دوره‌های سنی گوناگون، در ارتباط با طبیعت مجموعه‌ای از ارزش‌ها را فرا می گیرد که تنها در صورت تحقق همه‌ این ارزش‌ها، در آینده شهروندی توانا و متعهد به محیط پیرامون خود خواهد شد.